Wednesday, December 23, 2009

NKRA BAGI MEMERANGI RASUAH - SERIUS ATAU GIMIK?

Cadangan yang diutarakan oleh Ketua Makmal Bidang Keberhasilan Utama (NKRA) bagi Memerangi Rasuah, Datuk Hisham Nordin untuk mewujudkan satu Akta Parti Politik khusus untuk melaksanakan kawalan terhadap pembiayaan yang diterima parti politik didalam usaha mengekang kegiatan rasuah politik di Negara ini amatlah disokong.

Namun begitu cadangan ini masih lagi berada di tahap kajian dan ianya memerlukan penelitian serius kerana ketika ini semua parti politik masih tertakluk dibawah bidang kuasa Pendaftar Pertubuhan (ROS).

Didalam hal ini apa juga cadangan yang berkaitan dengan akta ini perlu dilihat secara menyeluruh serta memerlukan sedikit masa bagi melaksanakannya sebagai contoh didalam cadangan memerangi rasuah politik, ianya perlu ada pemisahan kuasa yang jelas diantara menteri dan Ketua Setiausaha Kementerian.

“Secara dasarnya, menteri hanya boleh terbabit didalam hal yang melibatkan polisi tetapi wujud pula persoalan sama ada surat sokongan daripada orang kanan menteri terbabit seperti setiausaha politik untuk mendapatkan tender boleh dilakukan atau pun tidak? Ini adalah antara perkara yang ingin kita lihat dan atasinya”

Hisham juga menambah definisi surat sokongan tidak harus dilihat sebagai suatu kelulusan tanpa menggunakan proses yang sebenar untuk mendapatkan tender, lesen atau pun sebagainya.

Kajian yangt dilakukan juga turut melihat akan peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), ROS serta beberapa agensi yang lain juga didalam usaha untuk memantau segala pembiayaan dan juga perbelanjaan parti politik ini dan ianya juga diteliti samada perlunya kerajaan menyediakan dana tambahan kepada parti politik bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber pembiayaan swasta.

Antara inisiatif lain yang turut dicadangkan untuk mengatasi masalah rasuah politik ini juga ialah dengan cara mendedahkan pengagihan peruntukan kerajaan kepada wakil rakyat serta juga perlantikan pegawai khas politik perlulah dibuat secara rasmi.

Beliau juga mencadangkan agar segala perbicaraan kes rasuah di mahkamah perlulah diselesaikan didalam tempoh setahun oleh kerajaan. Secara peribadinya saya menyanjung tinggi dengan apa yang telah dicadangkan ini kerana ianya sudah pasti akan mendatangkan kebaikan untuk semua cuma satu persoalan sahaja yang bermain di minda saya ialah apakah pihak tertentu terutamnya daripada parti kerajaan sanggup untuk menyiasat parti mereka sendiri didalam hal apa yang telah disebutkan diatas seperti salah guna perbelanjaan untuk tujuan politik mereka atau pun sebagainya?

Pada pengalaman yang lepas ketika menghadapi pilihanraya sebagai contohnya, kita akan melihat betapa perbelanjaan yang dikeluarkan oleh parti-parti politik BN kelihatan begitu melampau sangat perbelanjaannya dan yang pasti langsung tidak mengikut peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) tetapi langsung tiada tindakan atau siasatan terhadap perkara tersebut.

Begitu juga didalam soal surat sokongan atau istilah ‘kabel’ yang begitu berleluasa digunakan terutamanya didalam kes melobi kontrak tender, lesen atau pun kemasukan ke tempat-tempat pembelajaran atau mendapatkan pekerjaan tertentu, apakah kategori sesuai untuk di takrifkan? Apakah ini juga boleh ditafsirkan sebagai rasuah ataupun pertolongan tanpa balasan sahaja?

Sama-samalah kita tunggu apakah cadangan yang diutarakan oleh Ketua Makmal Bidang Keberhasilan Utama (NKRA) bagi Memerangi Rasuah ini boleh dipraktikkan secara telus tanpa gangguan oleh pihak tertentu boleh berjaya ataupun tidak?

Yang pasti rakyat Malaysia amat berharap agar perkara ini dipandang serius dan menyeluruh tanpa adanya pilih kasih didalam isu memetangi rasuah ini semoga negara kita akan lebih dihormati lagi daripada sebelum ini oleh orang negara luar.* Artikel ini di petik dari blog http://ingeniur.blogspot.com

No comments: