Wednesday, July 14, 2010

PEMILIHAN PIMPINAN PARTI 2010

PEMILIHAN PIMPINAN PARTI 2010:

Parti akan mengadakan pemilihan pimpinan di peringkat Cabang dan Majlis Pimpinan Pusat (MPP) pada tahun 2010 ini (Pemilihan 2010).

Proses pemilihan kali ini akan berdasarkan perlembagaan KEADILAN yang telah dipinda dan diluluskan di dalam Kongres Nasional Khas 2009 serta oleh pihak Pendaftar Pertubuhan pada 28 April 2010.

Pindaan perlembagaan KEADILAN ini menterjemahkan hasrat Parti untuk menjadi sebuah badan parti politik yang lebih demokratik dan diwakili oleh suara ramai anggota-anggota Parti dalam proses pemilihan pimpinannya.

Seperti mana lazimnya dan menurut kehendak perlembagaan Parti, pemilihan pimpinan Cabang akan diadakan dalam Mesyuarat Agung Tahunan Cabang (MATC) tahun 2010. Pemilihan pimpinan MPP pula adalah menerusi suatu sesi undian khas yang akan melibatkan keanggotaan Parti secara langsung.

Tarikh Pemilihan Cabang

Tarikh/ Perkara

7 Julai 2010: Tarikh akhir pengeluaran notis mengadakan MATC dan Pemilihan Oleh Ibu Pejabat kepada Cabang

6 Ogos 2010: Tarikh akhir pengeluaran notis MATC dan Pemilihan oleh Cabang

13 Ogos 2010: Tarikh mula pengeluaran Borang Pencalonan oleh Cabang

27 Ogos 2010: Tarikh akhir bagi pengemukaan Borang Pencalonan Pemilihan Cabang

3 Sep 2010: Tarikh akhir bagi Calon Sementara dipamer di pejabat Cabang

10 Sep 2010: Tarikh akhir bagi Senarai Calon dipamer di pejabat Cabang

17 Sep 2010: Tarikh mula MATC dan Pemilihan Cabang

--------------------------------------------------------------------------------

Tarikh Pemilihan Majlis Pimpinan Pusat (MPP)

Tarikh/ Perkara

9 Oktober 2010: Tarikh akhir penerimaan pencalonan MPP dari Cabang

16 Oktober 2010: Tarikh akhir bagi Senarai Calon Sementara dikeluarkan

23 Oktober 2010: Tarikh akhir Senarai Calon Muktamad dikeluarkan

30 Oktober 2010: Tarikh mula Pemilihan MPP 2010

20 November 2010: Tarikh akhir Pemilihan MPP 2010

27 November 2010: Tarikh Kongres Nasional Tahunan 2010


* Sumber http://www.keadilanrakyat.org

No comments: